BUS

BUS

tisdag 15 juni 2010

Under Orden.

Här är meningarna som nu finns på 1000 snart ihopvikta flyers, lägg till meningar under kommentarer om det är någon hjärtans kär som saknas:

Man köpslår inte om det man skall.

Du är fången på dina rum; jag har kommit för att befria dig!

Du är ett barn av himmelen.

Hu, detta livet! När man handlar vackert så finns det alltid någon för vilken det är fult...gör man en gott, gör man en annan ont.

Hu, detta livet!

Det är synd om människorna!

Ja, livet är svårt, men kärleken besegrar allt!

Nej, lilla vän; tjugosex år är ingen tid för ett sådant verk!

Men, se här; så här ser en lycklig människa ut!

Han skall gifta sig med Fröken Victoria!

Kaleschen väntar, bordet är dukat, champagnen ligger på is.

Men man får inte somna här på posten, aldrig somna, varken natt eller dag...

Ett ögonblick som detta återkommer icke ofta i en människas liv.

Åh, Gud, vilket bråk när man vill göra något nytt och stort!

Men vi skola processa!

Är det begravning i stan?

Nej det är promotion, doktorspromotion.

Låtom oss upplysa dem!

Du känner klipporna, stötestenarne , må vi undvika dem!

Jag klistrar, jag klistrar!

Kål är billig, närande och god!

Stackars lilla blomma, utan ljus, utan luft...

Det är rysligt svårt att vara gift ... det är svårare än allt! Man måste vara en ängel, tror jag!

Ja! Men låt oss i Guds namn undvika klipporna, nu då vi känna dem så väl!

Jag kramar, jag kramar ...

Jag klistrar, jag klistrar! Tills de inte kan andas!

Jag önskar ofta jag kunde glömma, mest mig själv; därför söker jag maskerader, utklädslar, och sällskapsspektakel.

Denna underliga värld av motsägelser!

Kärleken besegrar allt, till och med svavelrök och karbol!

O! min blåa klänning skall mista färgen!

Kom och hjälp oss dansa ... vi måste dansa innan pesten bryter ut!

Slottet växer alltjämt ur jorden ... Ser du hur mycket det vuxit sen fjor?

Säg far, varför växer blommorna upp ur smuts?

Därför att de icke trivas i smutsen, skynda de så fort de kunna upp i ljuset, för att blomma och dö!

Men det är en plikt att söka friheten i ljuset!

Du känner dig förorättad av livet?

Sju år har jag gått här! Sju gånger tre hundra sextiofem gör mig två tusen fem hundra femtiofem.

Får jag gå in och telefonera till det växande Slottet ett ögonblick.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar