BUS

BUS

måndag 7 maj 2012

I morgon är en ny dag. Då kommer barnen. Och då skall vi prova, ja vad skall vi prova? Vad vill alla prova? Vad vill DU prova? Det är ingen föreställning utan prov. Det är endast en prövning, en övning, en pr-övning. Vi skall nu göra vad vi inte kan göra i höst, nämnligen PR-a. För att vi inte ses i sommar. Men om vi ses i sommar så..., kanske talgdanken har fallit ned, burit frukt och fortplantat sig till de stora tankebanorna, tankens motorväg. Tänk den talgtanken gott folk. Nu mäste Aug sluta för nu har grannön fattat eld. Alltid fattas det nåt, men aldrig helheten, så det är att anse som futtig buskbrand. Ses i morgon kära med passagerare, lämna ingen sten ovänd och  ingen kommentar obesvarad.
Kramar frän Aug

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar