BUS

BUS

onsdag 25 april 2012

Kära skådespelerska

Tack för di vackra orden. Men klagomålen på eder egen instas väcka anstöt hos den beundrande
skara som kastar sina blickar mot eder skönhet och fägring. Ni som går som en ljudande sträng genom universum, ni tassar på tå på tiljorna, ni kastar förtvivlade frågor upp i skyn, mod er högre makt Brahma och hans syster Thalia. Vad är Dikt, Vad är teater, vad är Verklighet? Vem är jag ,Varifrån har jag kommit, Varthän skall jag gå?  Ni letar och letar i kropp och själ efter mening och mål. Hur ni slitas och förtvina, hur ni offrar er själ på konstens höga altare, hur ni slits från
edra barn och lyssnar till ert höga kall, ert högra hjärta, eller det vänstra ! De e grejer det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar