BUS

BUS

fredag 24 februari 2012

Javisst. Det låter pretto att vilja rädda världen. det låter till och med o modernt.
Och ja, det ska bli svartvitt. Vitsvart. Vitsjukan, hur ser den ut i förhållande den svarta.
Eftersom karantänen blandar sej in i miljön, så ska det finnas kar där det svarta tvättas ur
och blir till vitt. Förvandlingnummer. Vitt som hängs på streck. Och allting vajar till vågorna
Och där, i spat, där bubblar drömmarna upp. Där tvättas åter bykar så att det heliga kan få
andas. Den där kär leken som är en outnyttjad natur resurs. Där bland kärlen ekar den, leken.
Den som alstras och jäser och blir mer ju mer vi ger av den
Så vi fortsätter att räddigera. Inte låta rädslan yra, utan upp ur askan styra
Och så samlar vi på skatter. Leker sakletare; Lycktor- foto genlampor- griffel och krit,
pulpeter och don, svarta tänkarhattar där rymder ryms.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar